Business area

1.jpg


     企业整体资产评估


                企业并购重组 ,企业改制 ,股权转让 ,中外合资/相助 ,员工持股计

         划 ,治理层收购等评估营业。

大宝娱乐-LG游戏|PT游戏|CQ9游戏
【网站地图】【sitemap】