Business area

4.jpg


        土地评估

               主要为专业土地咨询、评估,详细包括国  有土地使用权(出让、划拨)、集             体土地使用权及其他种种性子用地的转让、出租、作价入股、相助谋划等评估及              土地开发计划策划等 。 

大宝娱乐-LG游戏|PT游戏|CQ9游戏
【网站地图】【sitemap】